SAMENWERKING

Praktijk In Zicht is een solopraktijk.

Om  betere zorg te bieden, kan samenwerking met andere zorgverleners soms wenselijk en/of nodig zijn.

Praktijk In Zicht heeft over het algemeen het meest contact met de huisartsen die naar de praktijk verwijzen, uiteraard met uw toestemming. Het gaat dan m.n. om informatie-uitwisseling over de behandeling, maar ook overleg over evt. andere behandelmogelijkheden, vragen over medicatie, en evt. overleg betreffende doorverwijzing naar andere hulpverlening, enz.

Ook kan er overleg plaatsvinden met andere hulp- en dienstverleners, zoals andere verwijzers, hulpverleners en ketenpartners ( collega-psychologen, psychiaters, bedrijfsartsen,  enz.) ten behoeve van uw behandeling. Zonnodig kan er ook met andere hulpverleners samengewerkt worden. Uiteraard met uw toestemming hierbij.

Goede samenwerking tussen professionals in een keten of netwerk verhoogt de kwaliteit van zorg en de tevredenheid van cliënten.

Samenwerkingspartners:

Psyzorg Eemland: 

Ik werk in een samenwerkingsverband van psychologen werkzaam in de generalistische basis zorg binnen de regio. Psyzorg Eemland biedt behandeling en diagnostiek aan binnen de generalistische basiszorg (GB-GGZ) en de specialistische GGZ (S-GGZ) voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Voor nadere informatie betreffende specialisaties, werkwijzen en behandelmethoden van de verschillende hulpverleners van Psyzorg Eemland verwijs ik u naar de adressenlijst van aangesloten vrijgevestigde GZ-psychologen en psychotherapeuten.


Praktijk voor Lichaamsgerichte Traumatherapie:

Jerome Stoel Trauma Therapy & Mindfulness bied begeleiding bij het helen van jeugdtrauma, (structurele) dissociatie en hechtingsproblemen voor volwassenen. https://jeromestoel.nl/


AB Het Spectrum:

 AB Het Spectrum biedt (ambulante) begeleiding aan mensen met een een autismespectrumstoornis (ASS) en/of ADHD en ODD in de regio’s Utrecht, Flevoland en Gelderland. De begeleiding is bedoeld voor mensen van alle leeftijden (kinderen, jongeren en volwassenen), met normale tot hoge intelligentie.

Voor informatie over Ab Het Spectrum, bezoek de website www.abhetspectrum.nl
Binnen de samenwerking leveren beiden instellingen een actieve bijdrage aan het therapieproces. Juist deze samenwerking is een belangrijke factor voor het therapieresultaat. Door middel van nauwe samenwerking willen AB Het Spectrum en In Zicht op een kwalitatief goede manier onder andere mensen met een autismespectrumstoornis optimaal bedienen.

De voordelen van deze samenwerking zijn als volgt:

  • Beide organisaties zijn gespecialiseerd op ASS gebied.
  • Compleet aanbod voor bredere doelgroep, met name complexe problematiek.
  • Beide organisaties streven een zo kort mogelijke wachttijd na.
  • Behandelpunten worden geïntegreerd in de begeleiding door nauw contact behandelaar en begeleider. Effectiever effect.
  • Meerdere mogelijkheden voor financiering.Corzilius Coaching:  


Corzilius Coaching ondersteunt mensen die de diagnose kanker hebben gekregen.


 
E-mailen
Bellen
Map