Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Geschat wordt dat elk jaar 200.000 mensen in Nederland te maken krijgen met huiselijk geweld. Bij huiselijk geweld kan er o.a. gedacht worden aan vernedering, verwaarlozing , uitsluiting, dreiging, verbaalgeweld, psychisch geweld, financieel geweld, fysiek en/of seksueel geweld.

De gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn voor alle betrokken enorm groot.  In ernstige gevallen wordt het zichtbaar. Er komt dan politie aan de deur en krijgen de ouders en de kinderen hulp aangeboden. Maar meestal is huiselijk geweld en kindermishandeling  moeilijk herkenbaar en hierdoor veelal onzichtbaar achter gesloten deuren.

Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het signaleren en melden van problemen van essentieel belang. Slachtoffers en plegers moeten deskundige hulp kunnen vragen en krijgen, zodat de problemen kunnen worden opgelost en dat het weer veilig is.

Het signaleren van huiselijk geweld/kindermishandeling is alleen niet zo makkelijk. Mensen die zich in een huiselijk geweldssituatie bevinden, zowel slachtoffers als plegers, vinden het vaak zelf heel moeilijk om hulp te vragen. Er is vaak veel schaamte, ook angst. Helaas zien professionals en hulpverleners geweld ook nog  te vaak over het hoofd of maken het onvoldoende/niet bespreekbaar.

Maakt u zich zorgen?

Op de website Ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl kunt u concrete tips en adviezen vinden over wat u kunt doen bij (vermoedens van) kindermishandeling, partnermishandeling en/of ouderenmishandeling.

Tijdig signaleren van (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling maakt een verschil.  U kunt u zorgen/vermoedens over een situatie met iemand delen. Bijvoorbeeld door een vertrouwd iemand uit uw omgeving (familie/vriend(in)) in vertrouwen nemen. Het voelt misschien eng om te doen maar erover praten is erg belangrijk. U staat er niet alleen voor!

Binnen de hulpverlening zijn er ook professionals met wie u uw zorg kunt delen.
Zij brengen met u samen de situatie in kaart en schatten de veiligheid in, zodat u advies krijgen over wat u in uw situatie het beste kunt doen en indien nodig passende hulp in gang kan worden gezet.

In Nederland is er de laatste jaren gelukkig in toenemende mate bewustzijn en aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit de overheid worden professionals die in aanraking komen hiermee gestimuleerd actief aandacht te besteden aan dit onderwerp. De meldcode bestaat uit een stappenplan voor professionals bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.  Doel van de Meldcode is dat problemen betreffende huiselijk geweld en kindermishandeling eerder in beeld komen en er zo sneller met slachtoffers/plegers samen gekeken kan worden naar manieren om het geweld te stoppen.

Ook bij Praktijk In Zicht kunt u terecht indien u zich zorgen maakt.

U kunt verder ook altijd (24/7) gratis bellen met de hulplijn van Veilig Thuis via 0800-2000, dit kan indien gewenst ook anoniem. Website: https://veiligthuis.nl/

Kadera heeft een signalenkaart ontwikkeld. Deze geeft handvatten om tekenen van huiselijk geweld en kindermishandeling te kunnen herkennen, niet alleen van slachtoffers maar ook van (potentiële) daders.

 
E-mailen
Bellen
Map