BEHANDELMETHODEN

Psycho-educatie vormt een belangrijk eerste onderdeel van elk behandeltraject bij Praktijk In Zicht. U krijgt uitgebreide voorlichting met betrekking tot uw klachten. 

Het biopsychosociaal model is uitgangspunt. Een biopsychosociale benadering gaat uit van dat gezondheid en ziekte bestaat uit zowel lichamelijke als gedragsmatige/psychologische en sociale invloeden, Nadruk ligt niet alleen  op het praten maar ook op het bewuster leren voelen,  beleven, en reguleren van signalen van het lichaam hierbij. 

Er zal tijd genomen worden om goed naar u te luisteren en een individueel zorgpakket aan te bieden dat het best aansluit op uw klachten en behoeften. Ter informatie treft u hieronder een korte uitleg over de primair geboden behandelmethoden binnen Praktijk In Zicht; Internal Family Systems (IFS), Cognitieve Gedragstherapie en EMDR. Ik heb ook ervaring bij het geven van Schemagerichte Cognitieve Gedragstherapie en Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT)).

INTERNAL FAMILY SYSTEMS  (IFS)

Internal Family Systems (IFS), ontwikkeld door Dr. Richard Schwartz, is een evidence-based model van psychotherapie. Het is een effectieve behandeling gebleken voor een breed scala aan psychische problemen, waaronder trauma, dissociatie, depressie, angst, en verslaving.  Kern van IFS is de uitgangspunt dat we allemaal samengesteld zijn uit verschillende persoonlijkheidssubdelen. Zo hebben wij bijvoorbeeld managerdelen die ons helpen bij het dagelijks functioneren, beschermdelen die ons helpen om geen pijnlijke gevoelens te hoeven voelen en delen die bestaan uit onverwerkte pijnlijke gevoelens. IFS is een methode dat in staat stelt om op een voorzichtige, respectvolle manier ons innerlijke leven / deze delen van onszelf te verkennen, deze weer in balans te brengen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit de jeugd op denken, voelen en doen onderzocht. Verder welke patronen hierdoor zijn ontwikkeld en welke angsten en behoeften hieronder schuil gaan. Je zult jezelf bewuster leren kennen en begrijpen, beter inzicht ontwikkelen in je emotionele behoeftes, gevoelens en gedachte en gedragspatronen, hier op een bewustere en gezondere manier mee leren omgaan. Ook zal er tijdens de IFS behandeling een beroep gedaan worden op het ontdekken en versterken van innerlijke hulpbronnen en zelfcompassie. 


COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. In gedragstherapie staat het gedrag centraal, hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de manier van denken en interpreteren beïnvloeden, als de manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. Soms wodt er gelijktijdig met beide aspecten gewerkt.

CGT is bewezen effectief. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt cognitieve gedragstherapie de meest effectieve behandelmethode bij veel voorkomende psychische klachten.
Behandelingen zijn specifiek klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen relatief kort. Het gaat vooral over moeilijkheden die nu spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan.
Voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie verwijs ik naar de website van de VGCT (de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie).
Indien gewenst kunt u daar een film over CGt in de praktijk bezichtigen (+/- 15 minuten)

Uitlegfilm: 


Bron: De Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCT)EMDR (EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING) 

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een (of meerdere) ingrijpende ervaring(en). Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. Het werd toen voornamelijk gebruikt om grote, eenmalige traumatische gebeurtenissen te verwerken, bijvoorbeeld een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.
Deze procedure is in de jaren daarna verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. 
Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat het ook bij andere klachten effectief kan zijn, zoals bijvoorbeeld bij meervoudige trauma’s, angstklachten en bij chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een totaalbehandeling worden toegepast.

Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaande cliëntenfolder en/of uitlegfilm.
Bron: Vereniging EMDR Nederland (VEN)

U kunt ook de website van de Vereniging EMDR Nederland zelf bezichtigen.

 
E-mailen
Bellen
Map