KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

Als behandelaar vind ik het belangrijk dat u als cliënt zich gezien, gehoord en gerespecteerd voelt. Dat ik u het vertrouwen geef dat ik als behandelaar voldoende deskundigheid heb om u te helpen. Verder vindt een open, gelijkwaardige, respectvolle houding passen bij goed hulpverlenerschap. Ook om in het contact empathisch en betrouwbaar te zijn. Het is mijn streven u een goede kwaliteit van zorg en dienstverlening te bieden, conform de kwaliteitseisen van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Toch kan het voorkomen, ondanks alle inspanningen, dat u zich niet helemaal op uw gemak voelt of u zich niet goed begrepen voelt. Het is dan goed om dit eerlijk aan te geven. Door mij feedback te geven geeft u mij de kans een eventuele misverstand op te helderen of van een gemaakte fout te leren en mijzelf als therapeut te verbeteren. 

Ook als u een vraag of klacht heeft over de behandeling kunt u dit aangeven. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Laat het mij dan alstublieft weten. Ik zal uw klacht serieus nemen en wil graag samen met u zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing.

Mochten wij in een gesprek toch niet voldoende tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. U kunt hierover contact opnemen met een van de volgende instanties:

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP): 

Het NIP heeft een eigen beroepscode om het beroepsmatig handelen van zijn leden te toetsen. Alle psychologen die lid zijn van het NIP of ingeschreven staan in een van de NIP-registers, zijn gehouden aan de regels van de Beroepscode. Op de website van het NIP kunt u de Beroepscode vinden, evenals meer informatie over de klachtprocedure van het NIP. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen.

Het indienen van een klacht kan alleen schriftelijk(per post) naar:

College van Toezicht/NIP,
Postbus 9921,
1006 AP Amsterdam.


De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP):

Indien het niet lukt om de klachten te bespreken met uw behandelaar dan kan een LVVP-klachtenfunctionaris worden ingezet om het gesprek te begeleiden.

Het LVVP-bureau kan u in contact brengen met een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht &Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl,
per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. 
Bij voorkeur het klachtenformulier per e-mail sturen aan Klacht &Company.

Voor uitgebreide informatie over uw rechten en het indienen van een klacht verwijs ik u naar: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de behandeling/klachtenregeling-volwassenen/


U heeft ook de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de onafhankelijke geschillencommissie zorg.

Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak. U kunt meer informatie over een klacht hebben vinden in de brochure “Klacht over de zorg, wat nu?” uitgegeven door De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF):Meer informatie kunt u tot slot ook vinden op patiëntenrechten.nl. 


Wat kunt u doen als u een klacht hebt over overbodige of ingewikkelde formulieren?

Vindt u de formulieren van uw zorgverzekeraar of behandelaar onnodig ingewikkeld of overbodig? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Bel hiervoor de klachtenlijn tel. (088) 770 8 770 of mail naar info@nza.nl.
De NZa kan daarover vervolgens een bindend advies uitbrengen, maar dat hoeft niet.
U kunt ook een melding doen zonder dat de NZa hier een bindend advies aan verbindt.Ter informatie:

 
E-mailen
Bellen
Map