KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

Klik hier voor de algemene voorwaarden die gelden voor onderzoek en behandeling bij Praktijk In Zicht.Het kan voorkomen, ondanks de inspanningen een klantvriendelijk behandelbeleid te voeren, dat u een klacht heeft over de behandeling. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden.

Heeft u vragen of klachten, laat het mij dan alstublieft weten. Ik zal uw klacht serieus nemen en samen met u zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing.

Mochten wij in een gesprek toch niet voldoende tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. U kunt hierover contact opnemen met een van de volgende instanties:

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP): 

Het NIP heeft een eigen beroepscode om het beroepsmatig handelen van zijn leden te toetsen. Alle psychologen die lid zijn van het NIP of ingeschreven staan in een van de NIP-registers, zijn gehouden aan de regels van de Beroepscode. Op de website van het NIP kunt u de Beroepscode vinden, evenals meer informatie over de klachtprocedure van het NIP. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen.

Het indienen van een klacht kan alleen schriftelijk(per post) naar:

College van Toezicht/NIP,
Postbus 9921,
1006 AP Amsterdam.

 


De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP):

Indien het niet lukt om de klachten te bespreken met uw behandelaar dan kan een LVVP-klachtenfunctionaris worden ingezet om het gesprek te begeleiden.

Het LVVP-bureau kan u in contact brengen met een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht &Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl,
per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. 
Bij voorkeur het klachtenformulier per e-mail sturen aan Klacht &Company.

Voor uitgebreide informatie over uw rechten en het indienen van een klacht verwijs ik u naar: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de behandeling/klachtenregeling-volwassenen/


U heeft ook de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de onafhankelijke geschillencommissie zorg.

Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak. U kunt meer informatie over een klacht hebben vinden in de brochure “Klacht over de zorg, wat nu?” uitgegeven door De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF):


Meer informatie kunt u tot slot ook vinden op patiëntenrechten.nl. 

Wat kunt u doen als u een klacht hebt over overbodige of ingewikkelde formulieren?

Vindt u de formulieren van uw zorgverzekeraar of behandelaar onnodig ingewikkeld of overbodig? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Bel hiervoor de klachtenlijn tel. (088) 770 8 770 of mail naar info@nza.nl.
De NZa kan daarover vervolgens een bindend advies uitbrengen, maar dat hoeft niet.
U kunt ook een melding doen zonder dat de NZa hier een bindend advies aan verbindt.

 
E-mailen
Bellen
Map