PRAKTIJKINFORMATIE

Graag wil ik u hierbij zo volledig mogelijke informeren wat voor u van belang is om te weten t.a.v. zorgverlening/zorgvergoeding, over de wijzigingen en wat dit voor u als cliënt betekent.

Bekijk hieronder de overzicht van relevante Praktijk Informatie van Praktijk In Zicht.
Bij 'Wetten en Regelgeving' treft u een korte beschrijving van een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners gebonden zijn.

Praktijk In Zicht hecht belang aan het veilig omgaan met uw gegevens en heeft daarom ter uwer informatie een Privacyverklaring (AVG) opgesteld.   In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens erbij Praktijk In Zicht worden verwerkt en waarvoor, ook welke rechten u heeft betreffende uw privacy/ de AVG wet.

Heeft u een klacht of bezwaar?

Bij Klachtenregeling treft u het beleid van Praktijk In Zicht en alle regelingen om een bezwaar of klacht in te dienen.

Praktijk In Zicht heeft een waarnemingsregeling in geval van langer durende afwezigheid (bijvoorbeeld i.v.m. ziekte, ongeval, arbeidsongeschiktheid, vakantie enz.).  Actuele informatie over waarneming is te vinden in het kolom rechts.

Om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren kan goede samenwerking wenselijk en/of noodzakelijk zijn met andere zorgverleners. Uiteraard alleen met toestemming. Goede samenwerking tussen professionals in een keten of netwerk verhoogt de kwaliteit van zorg en de tevredenheid van cliënten.

Het is aan te raden, gezien de nog lopende en ingrijpende veranderingen in de zorg, om de website nog eens tussentijds na te gaan. Ik tracht u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen.


 
E-mailen
Bellen
Map