Praktijk Psychologie Amersfoort (GB-GGZ)

  

SAMENWERKING

 

In Zicht is een solopraktijk.

 

Indien nodig en/of wenselijk, dan vind er overleg plaats met andere hulp- en dienstverleners, zoals uw huisarts, andere verwijzers en ketenpartners ( collega-psychologen, psychiaters, bedrijfsartsen,  enz.) ten behoeve van uw behandeling. 

Uiteraard met uw toestemming hierbij. Zonnodig kan er ook met andere hulpverleners samengewerkt worden.

  

 

In Zicht werkt nauw samen met AB Het Spectrum. 

AB Het Spectrum biedt (ambulante) begeleiding aan mensen met een

een autismespectrumstoornis (ASS) en/of ADHD en ODD in de regio’s Utrecht, Flevoland en Gelderland. De begeleiding is bedoeld voor mensen van alle leeftijden (kinderen, jongeren en volwassenen), met normale tot hoge intelligentie. 

Voor informatie over Ab Het Spectrum, bezoek de website www.abhetspectrum.nl 

 

Binnen de samenwerking leveren beiden instellingen een actieve bijdrage aan het therapieproces. Juist deze samenwerking is een belangrijke factor voor het therapieresultaat.

 

Door middel van nauwe samenwerking willen AB Het Spectrum en In Zicht op een kwalitatief goede manier onder andere mensen met een autismespectrumstoornis optimaal bedienen. 

De voordelen van deze samenwerking zijn als volgt:

 

  • Beide organisaties zijn gespecialiseerd op ASS gebied.
  • Compleet aanbod voor bredere doelgroep, met name complexe problematiek.
  • Beide organisaties streven een zo kort mogelijke wachttijd na.
  • Behandelpunten worden geïntegreerd in de begeleiding door nauw contact       behandelaar en begeleider. Effectiever effect.
  • Meerdere mogelijkheden voor financiering.

 

 

Psyzorg Eemland:

Verder werk ik in een samenwerkingsverband van psychologen werkzaam in de generalistische basis zorg binnen de regio, Psyzorg Eemland.

 

Trosjespeergaarde 9 │ 3824BA Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │