Praktijk Psychologie Amersfoort (GB-GGZ)

        

                                       

HELEEN BEUMER

 

praktijkhouder, gezondheidszorgpsycholoog (BIG), psycholoog NIP

 

 

 

  HELEEN BEUMER                                           

  Mijn naam is Heleen Beumer, ik ben geboren in 1974.

 

  Eind 2001 heb ik mijn studie psychologie,      

  afstudeerrichting klinische- en 

  gezondheidspsychologie, aan de Universiteit Utrecht

  afgerond.

 

  Na enkele jaren onderzoek te hebben verricht bij  

  kinderen met ADHD en bij kinderen met Autisme in   

  het UMC Utrecht heb ik sinds 2003 uitgebreide

  werkervaring opgedaan binnen verschillende werkvelden

  van de GGZ. Ik  heb hierdoor veel ervaring in het 

  diagnosticeren en behandelen van volwassenen met

  allerlei vormen van psychische problematiek.

 

Begin 2006 heb ik met succes de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (BIG) afgerond.

 

Ik ben geschoold in cognitieve-gedragstherapie.

Daarnaast heb ik een bijzondere belangstelling in- en veel ervaring met- het behandelen van mensen die belastende ervaringen (trauma's) hebben opgedaan. Zowel de erkende basis als de erkende EMDR vervolgopleiding zijn door mij gevolgd.

Ik heb zowel ervaring met het verrichten van individuele behandelingen als met diverse vormen van groepstherapie waaronder schemagerichte cognitieve gedragstherapie en agressietherapie.

 

Na jaren in de specialistische GGZ zorg te hebben gewerkt heb ik in 2009 de overstap gemaakt naar de basiszorg. 

 

Medio november 2010 heb ik mijn eigen praktijk In Zicht Psychologische Hulpverlening opgericht.

 

 

 

Overzicht registraties:

 

              Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog): 

              BIG-register (nr. 19065411325)

 

              Psycholoog NIP:  Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)

 

              Basisaantekening psychodiagnostiek:  NIP
 

              Erkende basis en vervolgopleiding EMDR : Vereniging EMDR Nederland

 

 

 

Lidmaatschap beroepsverenigingen:

 

Nederlands Instituut van Psychologen        

 

 

 

Ik heb mij gebonden aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), een leidraad voor het beroepsmatig handelen en een belangrijk kwaliteitsinstrument van het NIP.

Hieronder treft u de herziene beroepscode voor psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen 2015:

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Registerpsycholoog/ Gezondheidszorg B.I.G.

B.I.G. nr. 1906 5411 325

 

 

AGB code:

Persoonlijk 94008403

Praktijk 94058166

 

K.v.K. nr. 32156316

 

Trosjespeergaarde 9 │ 3824BA Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │