Praktijk Psychologie Amersfoort (GB-GGZ)

 

 

 

 

 Kosten en Vergoeding:

 

Kosten en Vergoedingen.pdf    Download

 

 

 

 

NB:

Genoemde prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder.

 

De maximum tarieven voor GB-GGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven voor “Curatieve GGZ” zijn te raadplegen op de NZa website of hier. De maximumtarieven worden jaarlijks geïndexeerd. 

  

Indien er wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden. In dit geval zullen de tarieven lager zijn dan hierboven vermeld, afhankelijk van de zorgverzekeraar. 

 

 

 

Trosjespeergaarde 9 │ 3824BA Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │