Praktijk Psychologie Amersfoort (GB-GGZ)

 

 

 

 Kosten en Vergoeding: Kosten en Vergoedingen

 

De maximum tarieven voor GB-GGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven voor “Curatieve GGZ” zijn te raadplegen op de NZa website.  De maximumtarieven worden jaarlijks geïndexeerd. 

 

Genoemde prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder.  

 

In 2019 werkt Praktijk In Zicht contractvrij. Een tabel met restitutiepolissen 2019 met een overzicht van vergoedingen is opgesteld en kunt u vinden op de website van de ContractVrije Psycholoog.

 

 

 

 

 

 

 

De informatie op deze website en de beschikbare bestanden is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

 

 

 

 

 

Trosjespeergaarde 9 │ 3824BA Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │