Praktijk Psychologie Amersfoort (GB-GGZ)

 

KOSTEN EN VERGOEDING  

 

De basiszorgverzekering vergoedt behandelingen bij de psycholoog, psychiater en andere geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Maar hier gelden wel voorwaarden voor.

 • ​Je hebt een doorverwijzing nodig van een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, of arts voor verstandelijk gehandicapten.
 • Er is sprake van een vastgestelde diagnose volgens de DSM-5. DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen.*
 • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Er moet ook duidelijk aangegeven worden naar welke soort psychologische zorg verwezen wordt  (basis of gespecialiseerde GGZ).
 • Een verwijzing is één jaar geldig
 • Er geldt geen eigen bijdrage  voor psychologische hulp. Wel zullen de kosten voor de behandeling voor psychische problemen verrekend worden met je eigen risico.

* Let er daarbij wel op dat de voorwaarden voor vergoeding per zorgverzekeraar kunnen verschillen.  Bepaalde behandelingen worden niet vergoed door de basisverzekering, bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, mindfulness bij burn-outklachten en seksuologische zorg. Soms is er voor bepaalde behandelingen toestemming van de verzekeraar nodig om vergoeding te ontvangen.

Een aanvullende verzekering kan worden afgesloten om sommige klachten/behandelingen die buiten de basisverzekering vallen wel vergoed te krijgen. Neem contact op met uw zorgverzekeraar hierover.

  

Van 2019 tot en met 2021:

In de bijlage Kosten en Vergoedingen kunt u lezen op wat voor manier u voor vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking kunt komen.

De maximum tarieven voor GB-GGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en worden jaarlijks geïndexeerd. Voor de Basis GGZ heeft de NZA de volgende maximumtarieven vastgesteld:

 

Prestatie

Tarief 2019  

 

Tarief 2020

 

 Tarief 2021

Basis ggz Kort (BK)

€ 507,62

€ 503,47

 € 522,13 

Basis ggz Middel (BM)

€ 864,92

€ 853,38

 € 885,01

Basis ggz Intensief (BI)

€ 1.356,25

€ 1.383,65

 € 1.434,96 

Basis ggz Chronisch (BC)

€ 1.251,70

€ 1.330,98

 € 1.380,49

Onvolledig behandeltraject

€ 207,19

€ 219,78

 € 228,04 

Onverzekerd product Consult (OVP/OZP)

€ 105,25

€ 110,27

 € 114,41 

 

Genoemde prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder.  

 

Zorgverzekeraars keren in de regel een percentage van het NZa maximum tarief uit, afhankelijk van het soort contract dat de zorgverzekeraar heeft afgesloten met de zorgaanbieder. 

Ik raad u daarom aan bij uw zorgverzekeraar vooraf zorgvuldig na te vragen welke type polis u heeft en welk percentage u vergoed krijgt bij een niet gecontracteerde GZ- psycholoog in de basis-GGZ zodat u niet voor verassingen komt te staan.

 

Voor de generalistische basis GGZ geldt geen eigen bijdrage, vergoeding van behandeling in de  Basis GGZ valt wel onder het verplichte eigen risico. Eigen risico is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in je basispakket zit wordt vergoed. Dit bedrag wordt aan de zorgverzekeraar betaalt. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering.

Vanaf 2016 t/m 2021 is het standard eigen risico minimaal € 385 per persoon. (Het kan zijn dat dit bedrag afwijkt indien u andere afspraken met uw zorgverzekeraar hierover hebt gemaakt.)

 

Telefonische consulten, beeldbelconsulten en consulten via de e-mail worden als behandeltijd in rekening gebracht. Het kan zijn dat er moet worden overlegd met collegae. Deze overlegtijd wordt ook gedeclareerd.

 

Zorgverzekeraars vergoeden pas wanneer een behandeling is afgerond.

 

 

U ontvangt uw nota van Praktijk In Zicht via FaMed, een factoreringsbedrijf voor zorgverleners.

 

 

 

 Praktijk In Zicht werkt vanaf 2018 t/m 2021 contractvrij !

 

Een informatiesite van psychologen die contractvrij werken is de website van de contractvrije psycholoog, hier treft u, naast informatie over contractvrij werken , tabellen aan met restitutiepolissen en een overzicht van vergoedingen vrijgevestigde zorgaanbieders in de basis GGZ (en S-GGZ) per jaar.

 

Hieronder treft u een overzicht van vergoedingen zorgverzekeraars voor vrijgevestigde contract-vrije zorgaanbieders in de Basis en Specialistische GGZ:

 

 1. Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2018-Contractvrije-Psycholoog.pdf Download
 2. Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2019-Contractvrije-Psycholoog.pdf Download
 3. Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2020-Contractvrije-Psycholoog.pdf Download
 4. Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2021-Contractvrije-Psycholoog.pdf Download

 

 

 

Vanaf 2022:

Praktijk In Zicht heeft in 2022 wel contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

 • ASR
 • ENO
 • Menzis
 • Zilveren Kruis  
 •  

Welke zorgverzekeraar hoort bij wie? 

VGZMenzisCZAchmeaONVZ
BewuztAnderzorgOHRAFBTOPNOZorg
IZAHEMANationale NederlandenPro LifeVvAA
United ConsumersPMACZAONJaaah.
IZZMenzisJustInterpolis 
Univé CZ DirectDe Friesland Zorgverzekeraar 
UMC  Zilveren Kruis ZieZo 
VGZ  Zilveren Kruis 
ZEKUR    
Besured    
National Academic    
Promovendum

 

   

 

 

 DSW

 

 

ASR

 

 

 EUCARE

 

 

 Eno

 

 

 Zorg en Zekerheid

Stad HollandDe AmersfoortseAevitaeSallandAZVZ
DSWDitzo ZorgdirectZorg en Zekerheid
InTwenteAevitae

 

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

 

Kosten en Vergoedingen 2022: 

Per 1 januari 2022 wordt een nieuwe bekostiging voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) ingevoerd: het Zorgprestatiemodel. Meer informatie heirover kunt u hier vinden. 

 

Bekostiging is vanaf 2022 niet meer op basis van een zorgtraject, maar op basis van

 • het type consult (diagnostiek of behandeling)
 • de duur van de consulten
 • het daadwerkelijk aantal consulten

Daarnaast is er geen standaardtarief per consult meer, maar heeft elke soort behandelaar en behandelsetting een eigen tarief.

Bij Praktijk In Zicht worden de behandelingen verricht door een Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3).

Er wordt gewerkt vanuit de setting "Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II",

Een zorgaanbieder valt onder sectie II indien deze voldoet aan onderstaande kenmerken:  
 1. De cliënt/patiënt kiest zelf zijn regiebehandelaar, die dus ook behandelt.
 2. De regiebehandelaar is persoonlijk zorginhoudelijk verantwoordelijk, levert de zorg zelfstandig, tenzij er sprake is van een opleidingssituatie (een opleiding wordt niet beschouwd als medebehandelaar) of waarneming.
 3. De in de vrijgevestigde praktijk in de Wet big-geregistreerde regiebehandelaren beschikken ieder over een op naam en persoonlijke AGB-code geregistreerd kwaliteitsstatuut.
 4. De vrijgevestigde praktijk is zelfstandig en is niet verbonden aan een instelling; er is geen sprake van juridische en/of financiële afhankelijkheid van een andere rechtspersoon.
 5. De bepaling van een vrijgevestigde aanbieder of instelling gebeurt aan de hand van de AGB-code van de praktijk.

 

Een overzicht van alle tarieven per consult vanaf 1 januari 2022, zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor behandeling door een Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) in de setting "Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II", kunt u opzoeken in deze tabel.  

In het overzicht zijn de tarieven opgenomen van de consulten die 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 en 120 minuten duren. In overleg met uw behandelaar zal de duur van de consulten worden afgesproken, maar over het algemeen zullen de consulten tussen de 60 en 90 minuten duren.

 

  Genoemde prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder.  

 Zorgverzekeraars keren in de regel een percentage van het NZa maximum tarief uit, afhankelijk van het soort contract dat de zorgverzekeraar heeft afgesloten met de zorgaanbieder. 

raad u daarom aan bij uw zorgverzekeraar vooraf zorgvuldig na te vragen welke type polis u heeft en welk percentage u vergoed krijgt bij een niet gecontracteerde GZ- psycholoog in de basis-GGZ zodat u niet voor verassingen komt te staan.

 

Voor de behandeling bij Praktijk In Zicht geldt geen eigen bijdrage, vergoeding van behandeling valt wel onder het verplichte eigen risico. Eigen risico is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in je basispakket zit wordt vergoed. Dit bedrag wordt aan de zorgverzekeraar betaalt. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering.

Voor 2022  is het standard eigen risico wederom minimaal € 385 per persoon. (Het kan zijn dat dit bedrag afwijkt indien u andere afspraken met uw zorgverzekeraar hierover hebt gemaakt.)

 

U ontvangt uw nota van Praktijk In Zicht vanaf 1 januari 2022 via Infomedics, een factoreringsbedrijf voor zorgverleners.

 

 

 


 

 

Disclaimer: De informatie op deze website en de beschikbare bestanden is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Zij kunnen soms inmiddels tussen updates door wat verouderd zijn. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

 

Trosjespeergaarde 9 │ 3824BA Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │