Praktijk Psychologie Amersfoort (GB-GGZ)

  

 

INFORMATIE ZORG  

Hieronder vindt u een informatie betreffende geestelijk gezondheidszorg, behandeling, en regelgeving/instanties. Klik op de vetgedrukte "kopjes" voor nadere informatie.

 

 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van kracht geworden. Deze Europese regelgeving heeft als doel de verwerking van persoonsgegevens beter te beschermen.

Praktijk In Zicht hecht belang aan het veilig omgaan met uw gegevens en heeft daarom ter uwer informatie een Privacyverklaring (AVG) opgesteld.

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens er bij Praktijk In Zicht worden verwerkt en waarvoor.

Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.

 

Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met H. Beumer.

 

 

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut op te stellen en openbaar te maken. 

In het kwaliteitsstatuut staat welke zorg er geboden wordt en hoe die georganiseerd is.

Het kwaliteitsstatuut van Praktijk In Zicht is hier in te lezen.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

De informatie op deze website en de beschikbare bestanden is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

 

 

Trosjespeergaarde 9 │ 3824BA Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │