Praktijk Psychologie Amersfoort (GB-GGZ)

 

In Zicht Psychologische Hulpverlening 

 

verandering begint met je verandering voor te stellen     

 

 

                                                                   

    

 

Welkom op de website van Praktijk In Zicht.

 

In mijn praktijk werk ik als vrijgevestigd GZ-psychologe in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ).  

 

Uitgangspunt bij In Zicht is dat ieder mens van nature het vermogen en de groeikracht heeft om klachten, problemen of stagnaties te overwinnen. Soms is het nodig om daar hulp bij te krijgen.

  

U kunt bij In Zicht voor informatie en behandeling van diverse psychische klachten, zoals bijvoorbeeld angstklachten, depressieve klachten of traumaklachten.

 

Bij In Zicht wordt een plek geboden om samen met u te onderzoeken hoe de vastgelopen ontwikkeling met betrekking tot het voelen, denken en handelen weerin beweging gezet kan worden. U krijgt hierbij handvatten aangereikt hoe met uw problemen om te gaan.

  

Er wordt klachtgericht gewerkt. Er wordt niet alleen zorgvuldig gekeken naar uw klacht en hulpvraag, maar ook hoe u en uw omgeving elkaar hierin beïnvloeden. Soms is het nodig om, met uw toestemming, mensen uit uw omgeving (ouder, partner, familie enz.) bij de behandeling te betrekken.

 

Er wordt alleen ambulante behandeling geboden. Dit houdt in dat een cliënt gemiddeld een keer per anderhalf week of een keer per twee weken gezien wordt.

 Het aanbod is volgens de methodiek van de stepped care, dat wil zeggen kort als het kan, wat langer als het moet.

  

Belangrijk om te vermelden is dat dat er GEEN behandeling geboden kan worden aan clienten met problematiek dat te zwaar/intensief is voor binnen de Basis-ggz zoals: 

 • Bij hoge crisisgevoeligheid Dit betekent dat een cliënt voldoende stabiel oet zijn om de tijd tussen 2 afspraken zelf of met behulp van het sociaal steunsysteem te overbruggen
 • Hoog risico suïcidaliteit en/of impulsdoorbraak
 • Schizofrenie, Psychotische of waansstoornissen 
 • Ernstige eetproblematiek
 • Actuele verslavingsproblematiek
 • Cognietieve beperkingen zoals ernstige laag begaafdheid/ verstandelijke beperking, dementie
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Ernstige autisme spectrum problematiek 
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek of comorbide persoonlijkheidsproblematiek die de behandeling van de hulpvraag ernstig belemmert
 • Forensische problematiek
 • Ernstige maatschappelijke problemen 
 • Bij verhoogd risico op ernstige conflicten, geweld
 • Weinig zelfregie 

Generalistische Basis GGZ is m.n. bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen waarbij sprake is van een voldoende aanwezig en stabiel sociaal netwerk en met een grote kans op herstel. Als de klachten te ernstig of complex zijn voor een een behandeling in de generalistische basis GGZ dan kunt u doorverwezen worden naar de specialistische GGZ. U bent dan gebaat bij een intensievere en meer langdurige therapie dan Praktijk In Zicht u kan bieden.

 

Het kan ook zo zijn dat uw klachten te licht zijn voor de Basis-ggz. Wanneer er sprake is van lichte/milde psychosociale klachten, dan is laagdrempelige ondersteunende hulp beschikbaar bij de praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) of het wijkteam.  

 

In het algemeen wordt waar nodig samengewerkt met huisartsen in de regio. Wanneer u liever niet wil dat er contact is met uw huisarts dan zal dat gerespecteerd worden.

 

        

               

   

ACTUEEL: 

Update: 10-01-2023

------------------------------------------- 

 

Helaas is Praktijk In Zicht genoodzaakt een “tijdelijke aanmeldstop” in te voeren tot en met februari 2023.

 

Het aantal aanmeldingen is de laatste tijd zo groot is geweest, waardoor er voorlopig onvoldo ende ruimte is in de agenda voor nieuwe behandelingen. Ik kan cliënten niet de kwaliteit of kwantiteit van zorg bieden die nodig is en waar ze recht op hebben.

 

Dit betekent dat de aankomende tijd helaas geen nieuwe aanmeldingen in behandeling genomen kunnen worden. Intakes zullen pas worden ingepland als er weer perspectief is op een vrijgekomen behandelplek. U kunt al wel op de wachtlijst gezet worden. U krijgt dan vrijblijvend een bericht als er een opening komt.

 

Ik adviseer u om in overleg met de huisarts te kijken of de juiste zorg op kortere termijn kan worden geboden door een andere zorgaanbieder.

Via http://www.psyzorgeemland.nl kunnen eveneens behandelaars worden gezocht met eventueel kortere wachtlijsten. 

 

Indien u de wachttijd te lang vindt, dan kunt u tot slot ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar, deze kan u middels wachttijdbemiddeling  helpen om een zorgaanbieder te vinden die u eerder kan helpen.

 

Mijn excuses voor het eventuele ongemak. 

 

--------------------------------------------------

 

CORONAVIRUS

 

Behandelingen gaan zoveel mogelijk door in persoon, wel met achtneming van enkele voorzorgsmaatregelen.

Het is ook mogelijk gesprekken te voeren via beeldbellen middels een beveiligde verbinding.   

Klik hier voor meer informatie over het Corona beleid van Praktijk In Zicht.

 

--------------------------------------------------

 

PRAKTIJK GESLOTEN

 

Praktijk In Zicht zal gesloten zijn gedurende de Kerstvakantie vanaf 21 december tot en met 8 januari.

 

Ik ben gedurende deze periode niet bereikbaar.

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw huisarts of buiten kantoor uren met de huisartsenpost.

 

Na de vakantie periodes zal er z.s.m. gereageerd worden op binnengekomen berichten.

Houd er wel rekening mee dat bij een omvangrijke administratie het helaas soms enige tijd kan duren alvorens u een reactie ontvangt.

 

--------------------------------------------------

ZORGPRESTATIEMODEL VANAF 2022

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico.

Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u op de volgende pagina van het LVVP: Het zorgprestatiemodel: wat verandert er voor patiënten? - LVVP (kopie hiervan ook iets verder op de website te vinden).

NB: De webpagina is nog in ontwikkeling en wordt in de komende periode aangevuld. 

 

--------------------------------------------

 

CONTRACTEN VERZEKERAARS

 

Zorgverzekeraars waar Praktijk In Zicht een contract mee heeft afgesloten kunt u terug vinden bij Kosten en Vergoedingen.

 

Voor 2023 heeft Praktijk In Zicht een contract afgesloten met dezelfde Zorgverzkeringsconcerns als 2022. LET OP! Het is wel van belang goed na te gaan of de zorgverzekeraars/verzekeringen die onder een hoofdconcern vallen in 2022 ook in 2023 hierbij blijven of door een andere hoofdconcern zijn overgenomen.

--------------------------------------------

CRISIS

 

Praktijk in Zicht heeft geen crisisdienst !

 

In geval van crisis (acute psychische nood) dient u telefonisch contact op te nemen met uw huisarts (tussen 8.00 en 17.00) of de Centrale Huisartsenpost (tussen 17.00 en 8.00). 

 

De huisarts zal bepalen wat de benodigde actie is en kan indien nodig de GGZ-crisisdienst inschakelen of u doorverwijzen naar de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis. 

 

Huisartsenpost Amersfoort: 

085 – 773 11 00

 

--------------------------------------------

 

BASIS GGZ

 

Klik hier voor een uitleg van de basis GGZ.

Houd de website regelmatig in de gaten voor updates over de veranderingen.

 

--------------------------------------------

 

VERGOEDING

Actuele informatie over kosten en vergoedingen vindt u hier.

Belangrijkste informatie in het kort

over 2023: 

U krijgt de meeste behandelingen bij een psycholoog in de Basis GGZ vergoed via uw basisverzekering.

De hoogte van deze vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis en of een behandelaar/praktijk een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.

 

Voor de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ geldt geen eigen bijdrage; wel geldt het verplichte eigen risico. 

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. 

  

Vanaf 2016 t/m 2023 is het eigen risico voor de zorgverzekering minimaal € 385.

U moet er rekening houden dat de tarieven die zorgaanbieders declareren, hoger zijn dan het eigen risico. Daardoor wordt het eigen risico vaak volledig opgemaakt.

  

Klik hier voor het overzicht van stoornissen waarbij GGZ-hulp wel en niet vergoed wordt. 

 

Klik hier voor de lijst van uitgesloten behandelingen. 

  

Zie voor nadere informatie Basis GGZ: 

Praktijk Informatie.

 

 

  

-------------------------------------------

 

AGB code: 

Zorgverlener    94008403

Praktijk            94058166

 

 K.v.K. nr.         32156316

 

             

 

 

 

Copyright@2016

Disclaimer

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Disclaimer Praktijk In Zicht:

De informatie op deze website en de beschikbare bestanden is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Zij kunnen soms inmiddels tussen updates door wat verouderd zijn. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.Praktijk In Zicht ook niet.

 

Trosjespeergaarde 9 │ 3824BA Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │