Praktijk Psychologie Amersfoort (GB-GGZ)

 

BEHANDELMETHODE

 

Ter informatie treft u hieronder een korte uitleg over de primaire behandelmethoden, cognitieve gedragstherapie en EMDR.

 

  

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Ingedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal, hoe iemand handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt.

 

Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten. 

  

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt cognitieve gedragstherapie de meest effectieve behandelmethode bij veel voorkomende psychische klachten.

Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort. Het gaat vooral over moeilijkheden die nu spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan.

  

Voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie verwijs ik naar de website van de VGCT (de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie).  

Indien gewenst kunt u daar een film over CGt in de praktijk bezichtigen (+/- 15 minuten)

 

CGT is bewezen effectief

 Bron:                                        

  

 

EMDR

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een (of meerdere) ingrijpende ervaring(en).

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro.

Het werd toen voornamelijk gebruikt om grote, eenmalige traumatische gebeurtenissen te verwerken, bijvoorbeeld een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

 

Deze procedure is in de jaren daarna verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat het ook bij andere klachten effectief kan zijn, zoals bijvoorbeeld bij meervoudige trauma’s, angstklachten en bij chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als deel van een totaalbehandeling worden toegepast.

 

Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaande cliëntenfolder

            

    

 

 en/of voorbeeldfilm

           

 

 

 

 

Bron: Vereniging EMDR Nederland.

 

 

 

 

 U kunt de website van de Vereniging EMDR Nederland zelf bezichtigen.  

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

De informatie op deze website en de beschikbare bestanden is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

Trosjespeergaarde 9 │ 3824BA Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │