Praktijk Psychologie Amersfoort (GB-GGZ)

 

 

 

 

In Zicht Psychologische Hulpverlening       

 

 

verandering begint met je verandering voor te stellen             

     

  

 

  

 

                                                                       

            

      

 

 

In Zicht is een psychologie praktijk voor volwassenen.

Er wordt Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg

(GB-GGZ) geboden, voorheen eerstelijnszorg genoemd.

 

Uitgangspunt bij In Zicht is dat ieder mens van nature het vermogen en de groeikracht heeft om klachten, problemen of stagnaties te overwinnen. Soms is het nodig om daar hulp bij te krijgen.

  

Bij In Zicht wordt een plek geboden om samen met u te onderzoeken hoe de vastgelopen ontwikkeling met betrekking tot het voelen, denken en handelen weer in beweging gezet kan worden. U krijgt hierbij handvatten aangereikt hoe met uw problemen om te gaan.

 

Er wordt klachtgericht gewerkt. Er wordt niet alleen zorgvuldig gekeken naar uw klacht en hulpvraag, maar ook hoe u en uw omgeving elkaar hierin beïnvloeden. Soms is het nodig om, met uw toestemming, mensen uit uw omgeving (ouder, partner, familie enz.) bij de behandeling te betrekken.

 

Het aanbod is volgens de methodiek van de stepped care, dat wil zeggen kort als het kan, langer als het moet.

 

In het algemeen wordt nauw samengewerkt met huisartsen in de regio. Wanneer u liever niet wil dat er contact is met uw huisarts dan zal dat gerespecteerd worden.

 

Als de klachten te ernstig zijn voor een kortdurende behandelingsvorm in de generalistische basis GGZ zal er indien noodzakelijk na gezamenlijk overleg een doorverwijzing naar de specialistische GGZ plaatsvinden.             

 

   

 

                        

ACTUEEL: 

Update: 23-5--2019

----------------------------------   

 

Op donderdag 23-05 t/m vrijdag 24-05 ben ik telefonisch helaas niet bereikbaar. Per e-mail wel.

Mijn excuses voor het eventuele ongemak. 

 

INDIEN PRAKTIJK GESLOTEN:

 

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw huisarts of buiten kantoor uren met de huisartsenpost.

 

Aanmeldingen kunnen via de website worden verstuurd, datum van verzending wordt gebruikt voor de (eventuele) wachtlijst.

 

NB: Na langere vakantie periodes zal er z.s.m. gereageerd worden op binnengekomen berichten. 
Houd er wel rekening mee dat bij dat er bij langere vakanties soms sprake kan zijn van een omvangrijke administratie. In dat geval kan het helaas soms enige dagen duren alvorens u een reactie  ontvangt. 

 

---------------------------------- 

BASIS GGZ:

 

Klik hier voor een uitleg van de basis GGZ.

 
Een overzicht van de veranderingen sinds 2015 klik hier.
 
Veranderingen sinds 2016 zijn miniem. Belangrijkste is dat indien u uw behandeling zelf wilt betalen, er geen verwijzing van uw huisarts nodig is. Andere verandering zijn administratief.
 
Houd de website regelmatig in de gaten voor updates over de veranderingen.

 

---------------------------------- 

CONTRACTEN ZORGVERZEKERAARS:

 

Praktijk In Zicht werkt vanaf 2018 contract vrij!

 

---------------------------------- 

VERGOEDING:

 

Actuele informatie over kosten en vergoedingen vindt uhier.

 

In 2019 krijgt u de behandelingen bij een psycholoog in de Basis GGZ vergoed via uw basisverzekering.

De hoogte van deze vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis en of een behandelaar/praktijk een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.

 

Voor de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ geldt geen eigen bijdrage; wel geldt het verplichte eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. 

  

In 2018 en 2019 is het eigen risico voor de zorgverzekering minimaal

€ 385.

 

U moet er rekening houden dat de tarieven die zorgaanbieders declareren, hoger zijn dan het eigen risico. Daardoor wordt het eigen risico vaak volledig opgemaakt.

  

Klik hier voor het overzicht van stoornissen waarbij GGZ-hulp wel en niet vergoed wordt. 

 

Klik hier voor de lijst van uitgesloten behandelingen. 

  

Zie voor nadere informatie Basis GGZ: Praktijk Informatie.

 

LET OP: Het jaar van de start van de behandeling geldt.

Bent u in 2018 gestart met de behandeling (zorgproduct geopend) 

en loopt deze door in 2019, dan wordt de behandeling gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar over 2018 (incl eigen risico).

Bij een vervolgbehandeling in 2019 wordt de behandeling gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar in 2019.

 

NB: Een zorgproduct (geopend tijdens de intake) vervalt automatisch na 365 dagen na opening.

  

----------------------------------

HUIDIGE WACHTTIJD BIJ AANMELDING

 

Op dit moment wordt de wachttijd na aanmelding geschat op ongeveer

12-15 weken (helaas).

  

U kunt zich het beste via het aanmeldingsformulier op de website aanmelden. Vergeet daarbij niet uw geboortedatum en BSN nummer te vermelden.

 

Via http://www.psyzorgeemland.nl kunnen alternatieve behandelaars worden gezocht met kortere wachtlijsten.

 

----------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------

  

 

 

Copyright@2016

Disclaimer

 

  

 

 

 

Trosjespeergaarde 9 │ 3824BA Amersfoort │ 06-19183610 │    hbeumer@psyinzicht.nl │